Jakie rodzaje tłumaczeń specjalistycznych wyróżniamy?

Tłumaczenie, to inaczej wyrażenie w języku docelowym treści tekstu lub wypowiedzi ustnej, stworzonego w języku źródłowym. Najczęściej tłumaczonymi tekstami do niedawna były teksty standardowe, ale rozwój technologii, handel zagraniczny oraz wymiana dóbr i usług pomiędzy państwami spowodowały, iż coraz częściej zlecenia obejmują tłumaczenia specjalistyczne.  Czym się takie teksty wyróżniają i jakie są ich rodzaje?

Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych

Do przetłumaczenia treści specjalistycznej konieczna jest nie tylko perfekcyjna znajomość danego języka obcego, ale także doskonałe opanowanie terminologii z danej branży. Wiele tłumaczeń specjalistycznych obostrzonych jest regulacjami i normami, dlatego czasami tłumacz specjalistyczny musi dodatkowo posiadać uprawnienia. Wyróżnia się wiele rodzajów tłumaczeń specjalistycznych. Tłumaczenia obejmujące instrukcje obsługi, certyfikaty, patenty, karty specyfikacji nazywane są tłumaczeniami technicznymi. Tłumaczenia medyczne obejmują karty pacjentów, zalecenia lekarskie, recepty, przepisane zabiegi. Często tłumaczami zostają czynni lekarze, co zmniejsza ryzyko zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Akty notarialne, dokumenty prawne, regulacje i ustawy, to tłumaczenia prawnicze. Do tego rodzaju tekstów specjalistycznych najczęściej angażuje się tłumaczy przysięgłych. Do popularnych tłumaczeń specjalistycznych zaliczane są również tłumaczenia informatyczne. Najczęściej obejmują one dokumenty związane z komputerami oraz szeroko rozumianą cyfryzacją. Poza tym tłumaczenia specjalistyczne dotyczyć mogą takich dziedzin jak transport, inżynieria, budownictwo, przemysł ciężki, mechanika, elektronika, energetyka, energetyka jądrowa, geodezja, kartografia.

Cechy tłumaczeń specjalistycznych

Jakie wymogi muszą spełniać tłumaczenia specjalistyczne? Przede wszystkim do ich wykonania niezbędny jest fachowiec z doświadczeniem oraz znajomością specjalistycznego słownictwa, co chroni przed merytorycznymi błędami. Praca ta wymaga od tłumacza posługiwania się słownictwem branżowym, terminologią danej dziedziny. Może nim być native speaker danego języka obcego, który jednocześnie jest znawcą danego tematu. Często tłumaczeń dokonują specjaliści z danej dziedziny lub branży, którzy przy okazji zajmują się przekładami. Bywa, że tłumaczenie specjalistyczne wykonuje tłumacz wyspecjalizowany w danym temacie. Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wszelkie akty notarialne i pełnomocnictwa, dokumenty rejestracyjne pojazdów, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstw wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego, zwanego przysięgłym. Może je sporządzić tylko tłumacz przysięgły. Ma ono moc urzędową, dlatego przy jego wykonaniu obowiązują zasady ustalone przez Ministra Sprawiedliwości.