Oferta

 

Tłumaczenia pisemne DE > PL i PL > DE

 

Świadczę usługi tłumaczeniowe z zakresu przekładu tekstów z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.

Oferuję profesjonalne tłumaczenia zwykłe takich tekstów jak życiorysy, korespondencja firmowa, raport czy tekst literacki oraz tłumaczenia specjalistyczne z takich dziedzin jak: muzyka, technika, prawo i ekonomia. Wykonuję również tłumaczenia materiałów reklamowych oraz stron www.

Dzięki użyciu pamięci tłumaczeniowych oraz narzędzia CAT, czyli profesjonalnego programu służącego do komputerowego wspomagania tłumaczeń, jestem w stanie zagwarantować zachowanie spójności i ciągłości terminologicznej tłumaczonych tekstów w obrębie ich samych, jak i  w połączeniu ze wcześniej tłumaczonymi.
Ma to ogromne znaczenie przy pracy nad większymi projektami.

Dokonuję formatowania gotowych tłumaczeń do postaci identycznej lub bardzo zbliżonej do formy pliku źródłowego, tzn. jeśli tekst do tłumaczenia posiada tabele, wykresy, zdjęcia itp., to w jego przetłumaczonej wersji wszystkie te elementy są zachowane, a forma graficzna jest bardzo zbliżona do oryginału.

Oferuję konkurencyjne ceny i korzystny przelicznik 1800 znaków ze spacjami na stronę w tekście źródłowym! Po przesłaniu pliku dokonuję bezpłatnej wyceny tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne DE > PL i PL > DE

 

Oferuję tłumaczenia indywidualnych spotkań z rozmówcami niemieckojęzycznymi oraz tłumaczenie rozmów telefonicznych.

Indywidualne lekcje języka niemieckiego

 

Oferuję indywidualne lekcje języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez czynnego nauczyciela liceum ogólnokształcącego i egzaminatora egzaminu maturalnego wpisanego do ewidencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Przygotowuję do egzaminów językowych i egzaminu maturalnego.